Infracrveno [2015-2016]

Rad “Infracrveno” nastao je kao posledica snimanja delova reklamnih letaka političke partije “Srpska napredna stranka”. Crno-bele fotografije nastale su korišćenjem infra-crvenog filma koji beleži nevidljive delove svetlosnog spektra. Ovaj specijalni film koristi se u forenzici, vojsci, medicini i u mnogim naučnim poljima. Zbog specifičnih osobina ovog materijala na fotografijama su vidljive mrlje koje su u obojenoj realnosti nevidljive. Ove nečistoće zapravo su razotkrivene nesavršenosti štamparskog procesa i papira na kojima su reklamni leci odštampani.

U Srbiji postoje mnogi dokazi Altiserove teze o tome da državni aparat može da preživi dramatične političke događaje potpunog preuzimanja državne vlasti. Socijalistička Jugoslavija, sa svojim pozitivnim i negativnim posledicama, i dalje je poslednja paradigma političkog života u Srbiji. Gotovo sva dešavanja od dolaska Slobodana Miloševića na vlast 1989. godine mogu se kumulativno prepoznati u fenomenu partije “Srpska napredna stranka” ustanovljene mutiranjem političkih obrazaca koji su se dogodili posle ovog vremena. “Infracrveno” u tom smislu manje sugeriše nešto što dolazi posle (kolokvijalno) “crvenog” socijalističkog režima, a više novu paradigmu za koju je ovaj simbol odgovarajući znak. Ustanovljeni post-Jugoslovenski diletantizam i politički uspeh koji ga prati sažeti su u ovom paradoksalnom simbolu koji pogrešno predstavlja zastavu Srbije.  [MV]

Nazad na “Infracrveno”