Topografija Beograda [2011–2021]

Kao jedno od najstarijih naselja u Evropi, Beograd ima vrlo specifičnu istoriju diskontinuiteta. Tradicionalni urbanistički nemar i graditeljski haos u savremenom trenutku dobili su otužan nastavak kroz sistemsko propadanje i prateću džentrifikaciju. Ako se graditeljski razvoj Beograda, počev od druge polovine devetnaestog veka, svodio na širenje grada, promena tranzicionog Beograda poslednjih decenija uglavnom podrazumeva rekonstrukciju. Ova rekonstrukcija najčešće ne znači urbanističko i arhitektonsko unapređivanje, već implementaciju rešenja iza kojih stoji prosta logika profita i političke moći.

Započet kao istraživanje arhitekture, projekat Topografija Beograda sastoji se od velikog broja fotografija na kojima je predstavljen stari i novi savremeni Beograd. Iako je nastao u kontekstu umetničke prakse, projekat ima naglašenu utilitarnu vrednost, slično kao interfejs Google Street View. Na fotografijama označenim prema nazivima ulica predstavljene su pojedinačne građevine, trgovi, raskrsnice, ulice i detalji poput izloga i delova zgrada.

Suprotno ulepšanim razglednicama i dramatičnim foto-reportažama o događajima, ove fotografije predstavljaju motive koji nisu ni privlačni ni očigledni. Samo naizgled objektivni, ovi detaljni prikazi Beograda mogu se razumeti kao komentar i kritika, ali pre svega ostaju dokumenti o gradu čija se nemirna istorija i sudbina svode na promenu koja je retko imala pozitivan arhitektonski ishod.  [MV]

::

Version in English

Nazad