Životinje [2010–2014]

Iako se način na koji zavisimo od životinjskog sveta znatno promenio od vremena prvih pećinskih crteža, slikovno predstavljanje životinja i dalje je jasan pokazatelj stanja naše vrste. Ovaj rad je svojevrstan katalog igračaka – malih [2–10 cm], plastičnih, realistički modelovanih figurica. Glavne karakteristike bezbrojnih varijacija ovih proizvoda, koje na globalno tržište plasiraju nepoznate kineske kompanije, jesu mala veličina i greške u izradi, koje su u suprotnosti sa njihovim fotografskim realizmom. Poze i pokreti figurica nastali su po uzoru na fotografije pravih životinja i ove makrofotografije jesu svojevrsno vraćanje – ne na stvarne životinje, već na njihove fotografske predstave. S obzirom na drastično uvećanje (na finalnim fotografijama igračke su uvećane od 10 do 50 puta), u centar pažnje dolaze detalji koji se prilikom običnog gledanja ne vide. Nesavršenost koja na ovaj način postaje vidljiva direktno korespondira sa veštačkom slikom živog sveta – neophodnom utehom za ekološku katastrofu u kojoj svi učestvujemo.

Vizuelna hiperboličnost fotografija odgovara zastrašujućoj predstavi životinja koju daju same figurice. Bilo da se čitaju kroz polje ekologije, psihologije ili ekonomije, fotografije Životinja jesu ambivalentni uzorci izvučeni iz beskonačnog lanca neograničene potrošnje slika i proizvoda. U vreme kada je, uz pomoć naprednih tehnologija, životinjsko meso postalo masa ne sasvim različita od plastike, ove fotografije imaju zlokobnu simboličku vrednost za buduće razumevanje minijaturnog značaja živog sveta.

Mihailo Vasiljević 2014

::

English language version

Miroslav Karić, “Životinje: Mihailo Vasiljević”, 2013

Nazad na “Životinje”