Familijarni objekti [2012–2014]

Familijarni objekti nastali su kao rezultat istraživanja pronađenog fotografskog materijala – oko 2.000 kolor slajdova koji su pripadali nepoznatoj porodici iz Novog Sada u Srbiji. U svoj svojoj običnosti, ove fotografije mogu izgledati kao idealni porodični foto-album. Putovanja, proslave, susreti, poziranje, reprezentativnost, ozbiljnost beleženja porodične istorije – svi stereotipi porodične fotografije su prisutni. Ove slike su delić nepreglednog konglomerata fotografija odbačenih iz nesaznatljivih razloga. Fotografski otpad je mesto susreta i trenutak transformacije privatnog u javno, porodičnog sećanja u robu i stereotipa u eksces.

Novi kontekst u koji su uvedene ove fotografije unosi nove elemente u dobro poznatu igru. U jednostavnom manipulativnom postupku – slajdovi su projektovani na kolor foto-papir u tradicionalnom aparatu za povećavanje – slike su postale neka vrsta negativa. Ovaj negativni kvalitet može se shvatiti kao metafora velike promene u razumevanju privatne istorije koju je uslovio nedavni razvoj fotografske tehnologije. On deluje i kao cenzorski filter, koji neznancima dozvoljava da vide samo delić porodične slagalice sastavljene od nepoznatih lica i događaja. U ovim hiperkolorisanim negativima, svakodnevni ritual porodičnih snimaka pretvoren je u potencijalno zastrašujući nagoveštaj neke prošle ili buduće katastrofe.  [MV]

::

English language version

Nazad na “Familijarne objekte”